‘Verzuimbegeleiding is een vak apart’

Sinds 1 juli 2017 is elke werkgever met 1 of meer werknemers verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienstverlening door middel van een basiscontract. De wetgever heeft dit als verplichting gesteld zodat werknemers vrij toegang hebben tot een bedrijfsarts. Daarnaast hoort de werkgever volgens de Arbowet passende zorg te bieden, begeleiding bij ziekte en goede voorlichting over arbeidsrisico’s. Door het aansluiten bij een arbodienstverlener kan hierin worden voorzien. 

Onze aanpak

Abbink Personeelsdiensten ondersteunt werkgevers op alle gebieden van arbodienstverlening. Wij werken samen met zelfstandige en regionale bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en mediators. Wij bieden een maatwerk gerichte abonnementsvorm aan of arbodienstverlening op basis van verrichtingen. De keuze voor de vorm van arbodienstverlening is afhankelijk in hoeverre de werkgever ont-zorgt wil worden. Daarnaast de, dan wel aanwezigheid of afwezigheid van de kennis die bij de werkgever in huis is om verzuimbegeleiding te kunnen uitvoeren.