‘Wij kunnen u compleet ont-zorgen’

Er zijn diverse mogelijkheden om verzuimbegeleiding via ons te regelen. Dit kan op abonnement basis en op verrichtingenbasis. Wij kijken hierin graag met u mee om een juiste beslissing te maken. 

Pakket 1 - Basispakket met Poortwachtersgarantie UWV

Met het basispakket met Poortwachtersgarantie UWV heeft u als werkgever geen enkele zorg omtrent de verzuimbegeleiding. Dit betekent dat vanaf de eerste ziektedag tot aan hersteldatum of uitkering WIA de verzuimbegeleiding in totaliteit bij Abbink Personeelsdiensten ligt conform de actuele wet en regelgeving. De werkgever blijft wel altijd eindverantwoordelijk voor de (verzuimende) werknemer, maar wordt hierbij volledig ondersteunt door de bedrijfsarts en casemanager. Tevens wordt de gehele administratieve verplichting rondom de verzuimbegeleiding overgenomen door ons overgenomen. De kosten voor het basis pakket bedraagt € 195,00, ofwel € 16,25 per maand per medewerker. 

Kortom, alle tijd die nu een leidinggevende, HR adviseur of eigenaar zelf investeert in verzuimbegeleiding en administratie wordt overgenomen. Hiermee wordt een aanzienlijke kosten en tijdsbesparing gerealiseerd. 

Pakket 2 - Verrichtingenbasis 

Er kan ook gekozen worden voor het werken op verrichtingenbasis. Hierbij wordt een basiscontract afgesloten en vragen wij alleen standaard een jaarlijkse bijdrage van €45,- per werknemer . Deze kosten hebben betrekking op het inrichten van het verzuimsysteem en het kunnen aansturen van in te zetten professionals. De werkgever is hierin leidend. Ziekmeldingen worden door ons gemonitord, echter acties omtrent de ziekmelding worden opgepakt op aanvraag en/ of in overleg met de werkgever.