‘De medisch specialist en deskundige, aanspreekpunt voor alle partijen’

R/Partners in Arbeid & Gezondheid is een gecertificeerde Arbodienst, gevestigd in Alkmaar, met een uitgebreid netwerk van organisaties en specialisten. Hierdoor is R/Partners in staat snel te schakelen. R/Partners kenmerkt zich door korte communicatielijnen. 

De bedrijfscultuur heeft veel invloed op het verzuim, daarom is maatwerk voor R/Partners zo belangrijk. Samen met De klant bepalen we hoe de samenwerking en oplossingen er gaan uitzien. 

De naam R/Partners zegt het al, wij werken graag samen met specialistische partners die complementair aan elkaar zijn, die elkaar versterken en dezelfde maatwerk filosofie en innovatie ondersteunen.  

Missie R/Partners Werken is een goed Recept 

R/Partners staat voor Personal touch voor klant en medewerker 

Visie R/Partners R/Partners staat voor maatwerkregeling en het eigen regiemodel binnen de kaders van de AVG/privacy, Arbo Wet, poortwachter regelgeving en professionele status van bedrijfsarts. Binnen de maatwerkregeling biedt R/Partners een aanpak op maat voor De klant. Deze op maat regeling moet concreet in detail afgestemd worden met de opdrachtgever om een efficiënte en adequate verzuimbegeleiding te organiseren. We zien optimale verzuimbegeleiding als resultaat van gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen Werkgever, Werknemer en Arboprofessional van de Arbodienst. 

R/Partners kent geen gedwongen winkelnering model en ondersteunt het eigen regiemodel. Vanzelfsprekend kan R/Partners gebruik maken van haar uitgebreide netwerk van organisaties en specialisten in de branche. Graag bespreekt R/Partners met de klant de gewenste providerboog. Diensten van R/Partners 

Met onze kerndeskundigen, bedrijfsartsen, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids/organisatiedeskundige leveren we de volgende diensten: 

  • Risico-inventarisaties 
  • Ziekteverzuimbegeleiding (eventueel met taakdelegatie) 
  • PAGO/PMO 
  • Overige arbo advies- en ondersteuningstaken 
  • Keuringen (o.a. aanstellings- en rijbewijskeuringen 
  • Vertrouwenspersoon