Personeelsreglement

In een personeelsreglement staan regels en afspraken die voor alle werknemers gelden, voorwaarde is dat in iedere arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar dit reglement.

Het reglement is enerzijds bedoeld als uitwerking van de arbeidsvoorwaarden, zoals: wijze van belonen, doelstellingen, beoordelingen, vergoedingen en verlofregelingen. Anderzijds staan er voorschriften van orde, gedragscodes, eventueel kleding en gebruik van sociale media tijdens werktijd.

Onze aanpak

Een reglement dient als naslagwerk voor zowel werkgever als werknemer en geeft duidelijkheid. De HR adviseur van Abbink Personeelsdiensten stelt voor u het personeelsreglement op en helpt u bij de implementatie. Met onze kennis en ervaring op dit gebied, bent u verzekerd van een volledig reglement dat past bij uw organisatie en bij de actualiteit.

Functioneren & beoordelen

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen een werknemer en de leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

In een functioneringsgesprek komen meestal de volgende punten aan de orde:

  • De aard en het niveau van het werk
  • De beleving van het werk, zoals samenwerking met collega’s
  • Factoren die goed functioneren verhinderen
  • Toekomstplannen

Onze aanpak

Een goed werkend functioneringssysteem begint met heldere functieomschrijvingen en bijbehorende functiedoelen: wat verwacht de werkgever van de werknemer en welke toegevoegde waarde heeft de werknemer. Hier gaan we als eerste mee aan de slag.

De functioneringsgesprekken worden jaarlijks gehouden, in combinatie met een tussentijds evaluatiegesprek. Wij begeleiden u hierbij persoonlijk. Zo zijn wij aanwezig bij de gesprekken en kunnen u gerichte feedback geven.

Arbeidsovereenkomst

Heldere afspraken volgens de laatste wettelijke aanpassingen. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer. Hierin staan de afspraken die een werkgever en werknemer over het werk maken.

Bijvoorbeeld wat voor werk de werknemer gaat doen, wanneer hij of zij in dienst komt, hoeveel uur en voor hoe lang (tijdelijk of vast). Ook staat er in hoe hoog het loon is, of de reiskosten worden vergoed, hoeveel vakantiedagen hij of zij heeft, of er een proeftijd is en hoe lang de opzegtermijn voor werkgever en voor werknemer is. Als er een cao van toepassing is, staat dat meestal ook in de arbeidsovereenkomst.

Onze aanpak

Vaak gebruiken bedrijven jarenlang hetzelfde contract, terwijl de wetgeving wel verandert. Deze wijzigingen worden niet altijd door werkgevers overgenomen. Wij checken uw bestaande arbeidsovereenkomsten om risico’s en onaangename verrassingen te voorkomen.

Werving & selectie 

Zoekt u een vaste medewerker voor uw bedrijf? Abbink Personeelsdiensten neemt het wervingen selectieproces graag van u over.

Wij zijn in staat om de ideale match te creëren tussen opdrachtgever en kandidaat. Wij kennen de markt en hebben een groot netwerk dat toegang biedt tot kandidaten met diverse kwaliteiten, specialiteiten en ervaring. Doordat we veel aandacht besteden aan uw specifieke wensen en de cultuur van uw organisatie, zijn wij in staat om een duurzame match te maken.

Onze aanpak

Door een combinatie van nieuwe wervingstechnieken, zoals sociale media, en traditionele wervingstechnieken, zoals vacaturebanken en het UWV vinden wij geschikte kandidaten voor uw vacatures.

Onze visie is dat niet iedere organisatie behoefte heeft aan een volledig geanalyseerde kandidaat met de daarbij behorende recruitmentkosten. Vooral in het MKB is de uiteindelijke klik met de medewerker vaak net zo belangrijk als zijn of haar capaciteiten.

We hebben verschillende trajecten samengesteld om aan uw specifieke behoefte te voldoen. U kunt er voor kiezen dat kandidaten alleen worden geworven en hun cv’s aan u worden doorgezet, zonder verdere selectie. Ook kunnen wij voor u, of samen met u, een eerste gesprek met de kandidaat houden en wordt het CV van de kandidaat gecontroleerd aan de hand van de aangedragen referenties en behaalde diploma’s.

Dossiervorming & ontslagbegeleiding 

Een werkgever ziet een goede werknemer liever niet vertrekken, toch kan ontslag in sommige gevallen nodig zijn, zoals in het geval van reorganisatie.

Vindt het ontslag in een onaangename sfeer plaats door het disfunctioneren van een medewerker, dan kan een werknemer het de werkgever knap lastig maken; en dat kan het begin zijn van een lange “proces”-gang die veel tijd, energie en geld kost. Bij disfunctioneren dient er eerst een verbetertraject te worden ingezet. Blijft uw werknemer disfunctioneren dan kunt u overgaan tot ontslag. Vanaf 2015 is dit niet meer mogelijk wanneer er geen goed dossier is opgebouwd.

Onze aanpak  

De ontslagprocedure of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een ingewikkeld traject waarbij veel arbeidsrechtelijke fouten, met (grote) financiële consequenties, kunnen worden gemaakt; zeker met alle veranderingen per 1 juli 2015 met intrede van WWZ en het nieuwe ontslagrecht. Om ervoor te zorgen dat het ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst zo probleemloos mogelijk verloopt, biedt Abbink Personeelsdiensten u advies en begeleiding bij:

  • Dossieropbouw en verbetertrajecten
  • Voorbereiden en voeren ontslaggesprekken
  • Opstellen beëindigingsovereenkomst 
  • Aanvragen ontslagvergunning UWV
  • Berekenen transitievergoeding