Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Gewijzigde Arbowet: enkele maatregelen op een rij

De regels  voor werkgevers staan in de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet). En niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer moet zich aan een aantal regels houden. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Op 1 juli 2017 is de Arbowet vernieuwd. In de nieuwe Arbowet zijn de volgende maatregelen aangepast:

Basiscontract arbodienstverlening
Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Spreekuur bedrijfsarts
Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Second opinion
Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.


Op Arboportaal staat meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet. Het Arboportaal biedt ook een digitale toolkit nieuwe Arbowet met onder andere factsheets en animaties.

Kijk voor onze meest recente bijdrage op onze LinkedIn bedrijfspagina