‘Passende arbeid vinden middels een ondersteunend plan’ 

Samen met de re-integratieconsulent van Abbink Personeelsdiensten stellen de uitkeringsgerechtigden van het UWV een trajectplan op gericht op het direct vinden van passende arbeid. De start van het traject is gelijk aan het traject Werkfit maken, het tempo ligt alleen iets hoger en de doelstelling is dat de klant een arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden weet te realiseren bij een werkgever in de regio. Hierbij maakt de klant mede gebruik van het netwerk dat Abbink Personeelsdiensten heeft. 

De duur van het traject is afhankelijk van de uitkeringsvorm die de klant heeft.

Onze aanpak  

De klant krijgt ondersteuning bij het opstellen van een CV en motivatiebrief – sollicitatiebrief. Aan de hand van interessegebieden zal direct van de klant verwacht worden om actief te gaan solliciteren. De nadruk in de aanpak ligt hierbij op het solliciteren, voeren van gesprekken en voorkomen.