‘Voorbereiding op en terugkeer naar ander, passend werk’

Rond het eerste ziektejaar vraagt het UWV dat er breder gekeken wordt dan alleen terugkeer in het eigen werk. Als herstel uitblijft moeten er aanvullende stappen genomen worden. De bedrijfsarts stelt een FML op en de arbeidsdeskundige maakt een rapportage over belasting en belastbaarheid.

Spoor 2 is een traject waarin de werknemer wordt voorbereid op het vinden van werk bij een andere werkgever. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en interesses van de werknemer, eventuele bijscholingsmogelijkheden en er wordt gewerkt aan sollicitatievaardigheden. 

Er wordt dan buiten de eigen organisatie gezocht naar passend werk. 
Vaste aandachtspunten zijn:

  • Acceptatie en motivatie
  • Loopbaan profiel 
  • Arbeidsmarkt oriëntatie 
  • Sollicitatievaardigheden en presentatie
  • Inzet van een werkervaringsplek

Onze aanpak  

Het spoor 2 traject is op maat gemaakt en individueel, omdat geen persoon hetzelfde is. Tijdens ziekte is er vaak alleen oog voor de onmogelijkheden terwijl kijken naar wat nog wel kan het uitgangspunt moet zijn. Opnieuw kijken naar mogelijkheden geeft kansen en perspectief. Samen met de werknemer maken wij de vertaalslag naar een nieuwe toekomst door middel van coaching, training en hete gebruikmaken van het netwerk van Abbink Personeelsdiensten voor het zoeken naar passende werkervaringsplekken.