‘instroom WGA’

Indien u als werkgever er voor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, is het van groot belang om de voortgang en re-integratie activiteiten van uw (ex) werknemer te blijven volgen.
Door de invoering van de Modernisering Ziektewet is dit ook aan de orde bij werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Een traject 3e spoor is minder intensief dan een traject 2e spoor. De focus blijft echter ook bij een Spoor 2 liggen op het coördineren van de sollicitatieactiviteiten en het monitoren van de belastbaarheid.

Onze aanpak  

De re-integratiecoach van Abbink Personeelsdiensten begeleidt uw (ex) werknemer in het solliciteren en legt alle activiteiten vast. Daarbij kan de betreffende (ex) werknemer gebruik maken van ons netwerk in de regio.