‘Terugkeer naar de arbeidsmarkt met de juiste ondersteuning’ 

‘Terugkeer naar de arbeidsmarkt met de juiste ondersteuning’ 

Abbink Personeelsdiensten voert namens het UWV trajecten “Werkfit maken” uit.

Het doel van het Werkfit traject is om mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteuning te bieden in de terugkeer op de arbeidsmarkt. De titel zegt het eigenlijk al, Werkfit maken. Hierbij ligt de druk niet op het vinden van een baan maar bestaat het traject uit oriëntatie. 

Binnen het traject Werkfit maken, wordt gekeken naar de volgende gebieden: werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktoriëntatie. 

Na afronding van het traject Werkfit maken heeft de klant twee mogelijkheden. Hij is in staat om door te stromen naar een vervolg traject Naar Werk, gericht op het verkrijgen van werk op de reguliere arbeidsmarkt of de klant is zelfstandig in staat om zijn weg op de arbeidsmarkt te vervolgen.

De duur van het traject is afhankelijk van de uitkeringsvorm die de klant heeft.

Onze aanpak  

Er wordt gestart  eerst aan de basis werken middels het actualiseren van de CV en het schrijven van een goede sollicitatiebrief. Daarna volgt arbeidsmarkt oriëntatie. Pas als duidelijk is waar de kansen en mogelijkheden liggen, wordt er contact gezocht met werkgevers voor een mogelijke (werkervarings-)plek. Het doel van een werkervaringsplek is om kansen tot het vinden van een baan aanzienlijk te vergroten.