‘Verplichte loondoorbetaling als sanctie’

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen, volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen. Belangrijkste reden voor een loonsanctie is dat de re-integratie te laat of niet is ingezet. Of dat de administratie met betrekking tot de re-integratie niet op orde is. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen. Zodra de werkgever denkt alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen, kan dit voorgelegd worden aan het UWV. Dit kan mogelijk leiden tot een verkorting van de loonsanctie.

Onze aanpak  

Een loonsanctie is te vermijden. Er zijn een aantal eenvoudige acties die u zelf kunt ondernemen die al gelijk het verschil kunnen maken. Als eerste; zorg voor een goed verzuimbeleid. Wij kijken hierin graag met u mee. Daarnaast zorg ervoor dat direct na de ziekmelding wordt gestart met de re-integratie. Zorg ervoor dat de juiste stappen worden genomen en registreer deze in een dossier. Dit is voor later, als het nodig is, om aan het UWV te kunnen overleggen. Het UWV heeft een aantal criteria waaraan ze toetsen. Verder is het belangrijk de werknemer op tijd naar de bedrijfsarts te sturen en probeer ook uw werknemer zo snel mogelijk naar het werk te krijgen. Al is het voor hele korte (contact) momenten. Uit onderzoek blijkt dat van werknemers die langer dan 3 maanden thuis, zijn slechts 35% re-integreert op de werkplek. 

Dit zijn een aantal punten. De werkgever is en blijft altijd eindverantwoordelijk voor het gehele proces. Er zijn veel regels waar men zich aan moet houden. Wij werken graag met u mee en ondersteunen u in alle te nemen acties.