‘Op de juiste manier uit elkaar gaan’

Op het moment dat het contract van de werknemer eindigt en de werknemer bij indiensttreding nog ziek is, hoort hij ziek uit dienst te worden gemeld bij het UWV. De werkgever hoeft het loon niet meer door te betalen, dit wordt dan overgenomen door het UWV. Doordat de werkgever de werknemer bij het UWV ziek uit dienst meldt, krijgt de werknemer een ziektewet uitkering. Belangrijk hierbij is dat de melding gedaan moet worden op de laatste werkdag. 

Onze aanpak

Een hele nieuwe situatie ontstaat voor u als werkgever maar eveneens voor uw werknemer. Wij begeleiden het proces van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bespreken samen met u en uw werknemer welke mogelijkheden er zijn.

Wij stellen of vragen een van onze samenwerkingspartners om de beëindigingsovereenkomst op te stellen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan, dan ondersteunen wij de aanvraag voor ontslagvergunning langdurig verzuim