‘Nazorg als verplichting vanuit de werkgevers kant’ 

Wanneer de werknemer uit dienst is, heeft de werkgever geen verplichtingen meer. Eén uitzondering hierop is als de werknemer binnen 4 weken na de uitdiensttreding ziek wordt. Indien de werknemer op dat moment geen werk of uitkering heeft , heeft hij recht op een ziektewet uitkering. Het is daarom belangrijk dat de werknemer voor de uitdiensttreding een ww uitkering aanvraagt. Ons advies is om een werknemer die uit dienst gaat hier altijd over te informeren.  

Onze aanpak

Een hele nieuwe situatie ontstaat voor u als werkgever maar eveneens voor uw werknemer. Wij begeleiden het proces van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bespreken samen met u en uw werknemer welke mogelijkheden er zijn.

Wij stellen of vragen een van onze samenwerkingspartners om de beëindigingsovereenkomst op te stellen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan, dan ondersteunen wij de aanvraag voor ontslagvergunning langdurig verzuim