‘Van onbegrip, terug naar grip’

Als een werknemer zich vaak ziek meldt voor een korte periode, dit is meestal bij 3 keer per jaar of meer, wordt dit gezien als frequent verzuim. Toeval hierin is soms mogelijk, echter is het altijd verstandig om hierover in gesprek te gaan. Frequent (kort) verzuim waar geen aandacht aan wordt gegeven, kan mogelijk overgaan in langdurig verzuim. Het is daarom belangrijk om na te gaan of en wat de reden hiervoor is. Daarna kan er gekeken worden naar de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en zodoende kan er gezocht worden naar mogelijke een oplossing. 

Onze aanpak

Het signaleren van frequent verzuim is een van onze taken. Indien gewenst kunnen wij het gesprek met de werknemer aangaan. Dit doen wij altijd op verzoek van de werkgever. Onze ervaring is dat een onafhankelijke partij vaak makkelijker het gesprek met de werknemer aan kan gaan. Als Casemanagers zijn wij gespecialiseerd in het voeren van vertrouwelijke gesprekken, waardoor werknemers zich meestal veilig voelen en deze openheid durven te geven. Afhankelijk van de situatie kunnen wij desgewenst een afspraak bij de bedrijfsarts inplannen of een deskundige inschakelen. Zo kan er snel geschakeld worden en ontstaat is weer grip op de situatie!