‘Tijdelijke uitval en (mogelijk) tijdelijke invalkracht’

Indien uw werknemer zwanger is, is er in de periode van de zwangerschap kans dat uw werknemer uit kan vallen ten gevolge van ziekte door de zwangerschap. De werkgever kan dan bij het UWV een ziektewet uitkering aanvragen. Dit kan voor de periode zolang dit duurt. Mogelijk is het voor een bepaalde tijd en soms voor de gehele verdere duur van de zwangerschap. Ook hiervoor gelden de regels van de wet verbetering poortwachter. De werknemer hoort gezien te worden door de bedrijfsarts met 6 weken en werkgever en werknemer horen alle opvolgende verplichtingen na te komen. 

Aan het einde van haar zwangerschap zal de werknemer uiteindelijk met zwangerschaps- en opvolgend met bevallingsverlof gaan. Ook dit hoort gemeld te worden door de werkgever bij het UWV. Dan hoort er een WAZO uitkering aangevraagd te worden. 

Onze aanpak

Door onze kennis en expertise zijn wij goed bekend met dit onderwerp. Wij kunnen daarom vaak een goede inschatting maken van de situatie en de verwachte looptijd. Ook in deze setting kijken wij altijd naar wat de werknemer nog wél kan. Het is belangrijk om ook in een tijdelijke situatie als deze de procedures op de juiste manier op te volgen. In sommige gevallen kan de ziekte ten gevolge van de zwangerschap namelijk langer duren dan de zwangerschap en/ of het verlof.