‘Van re-integratie inspanning naar re-integratie beoordeling’

Na het bereiken van de einde wachttijd stopt het recht op loon voor de werknemer en komt werknemer in aanmerking voor een WIA uitkering of WW uitkering. U ontvangt van het UWV een beschikking waaruit blijkt dat uw werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering. Een uitkering is van toepassing wanneer uw werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is of een IVA toekenning krijgt. Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt dan heeft werknemer mogelijk recht op een WW uitkering.

Met het stoppen van de loondoorbetalingsverplichting is de arbeidsovereenkomst echter nog niet ontbonden. U hoeft alleen geen loon meer te betalen. In de meeste gevallen is het wenselijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er geen mogelijkheden meer zijn binnen het eigen werk. Hiervoor kunt u gebruik maken van vaststellingsovereenkomst of een ontslagvergunning langdurig verzuim bij het UWV. Een slapend dienstverband is niet wenselijk.

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bent u verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Deze transitievergoeding kunt u terugvragen via de regeling, compensatieregeling transitievergoeding.

Onze aanpak

Een hele nieuwe situatie ontstaat voor u als werkgever maar eveneens voor uw werknemer. Wij begeleiden het proces van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bespreken samen met u en uw werknemer welke mogelijkheden er zijn.

Wij stellen of vragen een van onze samenwerkingspartners om de beëindigingsovereenkomst op te stellen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan, dan ondersteunen wij de aanvraag voor ontslagvergunning langdurig verzuim