WIA uitkering 

Op het moment dat de werknemer 104 weken ziek is vervalt het recht op loon, mits er geen loonsanctie is opgelegd. Om een WIA uitkering te ontvangen vraagt werknemer deze in week 92 van de verzuimperiode aan door middel van een digitale WIA aanvraag (zie Uitkering aanvragen (ex) werknemer). 

Als werkgever zijn er eveneens verplichtingen aan het aanvragen van de WIA uitkering door de werknemer. De werkgever is verantwoordelijk voor het indienen van het re-integratiedossier (RIV). Het re-integratiedossier bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

  • Probleem Analyse
  • Plan van Aanpak
  • Terugkoppeling bedrijfsarts
  • Periodieke Evaluaties
  • Eerstejaars Evaluatie
  • FML
  • Actueel oordeel
  • Eind Evaluatie

Over het algemeen wordt ook het arbeidsdeskundige onderzoek en Spoor 2 documenten ingeleverd.

 

Om het re-integratiedossier in te kunnen dienen bij het UWV, via www.uwv.nl – werkgeversportaal, heeft u E-herkenning nodig. Dit is vergelijkbaar als de persoonlijke DigiD.

Onze aanpak  

De werknemer vraagt op persoonlijke titel zijn WIA uitkering aan. Onze aanpak richting u als werkgever is dat wij alle verplichte documenten zo klaar zetten dat u deze eenvoudig kan indienen bij het UWV. U kunt ons tevens machtigen zodat wij de eventuele WIA aanvraag namens uw organisatie indienen.