‘Ziektewet uitkering ’.

Het kan voorkomen dat een werknemer na het beëindigen van een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaat. Als werkgever bent u net als bij de WIA uitkering verplicht om het UWV hierover te informeren. U dient dit uiterlijk 48 uur na uitdiensttreding door te geven met de documenten die van toepassing zijn.

  • Is uw werknemer korter dan 6 weken ziek dan hoeft u alleen de ziek uitdienstmelding door teven.
  • Is u werknemer langer dan 6 weken en korter dan 10 weken dan kunt u volstaan met een verkort re-integratieverslag.
  • Is uw werknemer langer ziek dan 10 weken dan dient u het volledige re-integratieverslag aan te leveren tot aan het moment dat uw werknemer uit dienst gaat.

Onze aanpak  

De werknemer vraagt op persoonlijke titel zijn Ziektewet uitkering aan. Onze aanpak richting u als werkgever is dat wij alle verplichte documenten zo klaar zetten dat u deze eenvoudig kan indienen bij het UWV. U kunt ons tevens machtigen zodat wij de eventuele Ziektewet aanvraag namens uw organisatie indienen.