‘In dienst én een uitkering, de uitzonderingen’

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de werknemer wel in dienst is, maar een uitkering van het UWV ontvangt. Dan geldt de ziektewet als ‘vangnet’. Het komt voor in de volgende situaties:

 • Ziek door zwangerschap of bevalling
  Tijdens het zwangerschapsverlof heeft de werknemer recht op een zwangerschapsuitkering. Als de werknemer voor het verlof uitvalt door zwangerschapsgerelateerde klachten, kan er een ziektewet uitkering aangevraagd worden.
 • Ziek door orgaandonatie
  Als een werknemer ziek wordt door orgaandonatie, kan er een ziektewet uitkering aangevraagd worden. Dit kan ook als het gaat om een vooronderzoek maar hier zijn wel criteria aan verbonden.
 • De werknemer heeft een no-riskpolis
  Een werknemer met een ziekte of een handicap heeft in sommige situatie recht op de no-riskpolis. Als deze werknemer ziek wordt, kan er een ziektewet uitkering aangevraagd worden.  
 • De werknemer valt onder de compensatie regeling en is ziek 
  Er is een bepaalde doelgroep die valt onder de compensatie regeling. Deze oudere en voormalig werkloze werknemer kan een ziektewet uitkering ontvangen als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Kanttekening is dat de uitkering ingaat na de 13e week ziekte.