‘Wel uitval maar geen verzuim’

Een werknemer en werkgever kunnen samen in een conflict situatie komen. Over het algemeen reageert de werknemer door zich ziek te melden. Het arbeidsconflict is geboren. Een arbeidsconflict is echter geen verzuim maar toch is uw werknemer afwezig omdat de werknemer zich niet instaat voelt om te komen werken. Als werkgever mag je de werknemer niet sommeren om te komen werken want de werknemer heeft zich ziekgemeld. Wat zijn dan de mogelijkheden.

Onze aanpak

Waar gewerkt wordt kunnen spanningen ontstaan. Deze spanningen moet herkent en bespreekbaar worden gemaakt. Het voorkomen van een arbeidsconflict is voor alle partijen de meest wenselijke situatie. Externe ondersteuning kan daarbij helpen.

Toch kan de spanning uitlopen in een arbeidsconflict en daarmee een ziekmelding. Werknemer wordt door Abbink Personeelsdiensten opgeroepen voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan vaststellen of er sprake is van ziekte of gebrek dan wel dat er een sprake is van een arbeidsconflict.

Als het arbeidsconflict wordt vastgesteld dan is de volgende stap mediation. Het doel is om tot concrete afspraken te komen en het conflict op te lossen dan wel dat uiteindelijk onherstelbare schade is ontstaan en de wegen moeten scheiden. In dit proces nemen wij de regie en schakelen de partijen in die nodig zijn om het conflict op te lossen.