‘Voorkomen is beter dan genezen’ 

Het voorkomen ofwel preventie van ziekteverzuim hoort een speerpunt te zijn voor elke werkgever. Immers, dat is de grootste en beste manier van kostenbesparing. Door de gezondheid van de werknemer te bevorderen en te beschermen voorziet de werkgever in de verplichting naar zijn werknemer. Zorgen voor een veilige werkplek, bescherming in de vorm van kleding, schoenen, gehoor- en zicht bescherming en machineveiligheid en/ of ondersteuning bij werkzaamheden horen bij de fysieke kant.

Er is gebleken dat ruim 60 procent van het ziekteverzuim geen medische, maar een psychische oorzaak heeft. Ontwikkelingen in de privésfeer, life-events, een (te) hoge werkdruk of een reorganisatie zijn belangrijke voorspellers voor stress gerelateerde of mogelijke zelfs psychische klachten. Dit vergt een bepaalde visie en aanpak. Naast het stimuleren van gezond gedrag als niet roken, bewegen en voldoende ontspannen, hoort hierbij ook het stimuleren van onderlinge betrokkenheid, bevlogenheid, erkenning en werkgeluk.    

Onze aanpak

De casemanager van Abbink Personeelsdiensten kan hierin met u meedenken. Als onafhankelijk en deskundige partij kunnen wij door op afstand mee te denken, kijken waar er nog winst te behalen valt.