“Casemanagement is een vak apart”  

Bij verzuim dient een casemanager aangewezen te worden. De casemanagers van Abbink Personeelsdiensten fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen zoals de bedrijfsarts, de leidinggevende en de werknemer. We begeleiden het totale verzuimproces, zien er op toe dat alle procedurele en inhoudelijke stappen op het juiste moment en de juiste manier worden genomen en stuurt bij waar nodig. We ondersteunen alle partijen in het vinden van de juiste route met als doel samen te werken aan een structurele oplossing en een spoedige werkhervatting. Tevens hebben wij een signalerende rol voor frequent verzuim. Hierbij werken wij nauw samen met bedrijfsarts, bedrijfspsychologen, arbeidsdeskundigen en mediators