‘Verantwoordelijkheid vanaf het eerste moment’ 

De werkgever is verantwoordelijk voor het gehele verloop van het re-integratieproces, van begin tot het eind. Dit maakt dat zij vanaf het eerste moment van een ziekmelding, zich gelijk moet inzetten voor het gezond terugbrengen van de werknemer op het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door een verzuim- en een arbeidsdeskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast is elke werkgever verplicht tot het opstellen van een verzuimdossier, wat heel belangrijk is om op de lange termijn niet te maken te krijgen met een loonsanctie. Daarbij hoort ook het tijdig inzetten van de bedrijfsarts is en als het nodig is andere deskundigen bij een langer verloop.   

Onze aanpak

Niet iedere werkgever heeft hiervoor de kennis in huis en daarnaast is de kennis hiervoor erg specifiek. Het tijdig inzetten van deskundigen, bijhouden van het voortgangsproces, opstellen en invullen van vereiste documenten en opvolging geven aan afspraken vergt een bepaalde discipline. Wij helpen u graag door u hierin te ondersteunen. U wordt aangesloten op ons systeem waardoor de te nemen acties helder zijn en opvolging wordt gegeven aan acties op het moment dat dit moet worden gedaan.