‘Inzet en verantwoordelijkheid voor een spoedig herstel’

De werknemer wordt geacht zich ziek te melden bij de werkgever conform de afspraken of de regels die in het verzuimprotocol zijn opgenomen. Net als de werkgever heeft ook de werknemer verplichtingen in de verzuimprocedure. Zo wordt er van de werknemer verwacht dat hij alles zal doen om te werken aan zijn herstel. Naast deze inzet is de werknemer verantwoordelijk voor het bereikbaar zijn voor een eventueel huisbezoek (controle), ook voor het onderhouden van het contact met de werkgever en een bezoek brengen aan de bedrijfsarts of een andere deskundige.

Onze aanpak  

Lang niet alle werknemers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden. In het contact dat wij onderhouden met een werknemer leggen wij uit wat de verantwoordelijkheden zijn en wat er van hen wordt verwacht. Zo ontstaan een helder beeld voor de persoon die soms zelf vast zit in een eigen situatie.