‘Regels geven duidelijkheid voor iedereen’ 

Verzuimbeleid behelst meer dan alleen verzuimbestrijding en het terugbrengen van de verzuimfrequentie. Het omvat ook alle preventieve maatregelen om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Verzuimbeleid moet door de gehele organisatie gedragen worden. Daarbij zijn een aantal vragen van belang:

  • Is het verzuim voor uw organisatie een speerpunt?
  • Bent u op dit moment bereid tijd en energie te steken in verzuimbeheersing?
  • Hoe hoog is het verzuim?
  • Betreft het lang of kort verzuim?
  • is er verschil tussen het verzuim op de verschillende afdelingen?

Onze aanpak  

Het opstellen van een verzuimprotocol, op maat gemaakt voor uw organisatie, zorgt voor heldere en duidelijke afspraken voor alle betrokkenen. De casemanager van Abbink Personeelsdiensten kijkt hierin graag met u mee. Door onze ruime kennis en ervaring weten wij wat er belangrijk is en waar de knelpunten zitten. Daarbij kunnen wij ook kijken in hoeverre uw huidige beleid is aangepast aan de in 2017 aangepaste regels en wetgeving.