‘Tijdelijk of langdurig de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren’

Verzuim is een term wat komt uit het arbeidsrecht. Hiervan is sprake als de werknemer niet op het werk komt en hiervoor als reden 'ziekte' opgeeft. De werknemer is tijdelijk niet in staat de werkzaamheden uit te voeren. Vaak is er sprake van een korte ziekmelding waarbij de werknemer binnen afzienbare tijd terug is op het werk. Soms kan de ziekmelding uitmonden in een langdurige ziekmelding. Er kan dan sprake zijn van een groter gezondheidsprobleem.

Onze aanpak

Als blijkt dat een ziekmelding langer gaat duren, is het belangrijk om de werknemer op tijd naar de bedrijfsarts te sturen. Dit in het kader van het tijdig opvolgen van de verzuim activiteiten. Daarnaast is hij de medisch specialist die vast kan stellen of en wat de gezondheidsproblemen van de werknemer zijn. Daarbij kan worden vastgesteld wat de inzetbaarheid en de belastbaarheid is van de werknemer.