‘Ziek-zijn, het kan iedereen overkomen’.

Vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt gaat bij u als werkgever de re-integratie lopen. Vanaf dit moment moet de werkgever samen met de werknemer er alles aan doen om het verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Het is verstandig een Casemanager aan  te stellen (extern of intern) om het verloop te monitoren, zeker als het verzuim langer blijkt de duren. Hoe groter de organisatie hoe lastiger dit wordt. Abbink Personeelsdiensten kan u met een gecertificeerd casemanager in dit proces begeleiden. Let wel, de werkgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk.  

Kortdurend ziekteverzuim (max 2 weken)

Een ziekmelding start bijna altijd als een kortdurende melding. De periode is variërend van een aantal uur, de werknemer gaat ziek naar huis, tot met een kleine twee weken. Kortdurend ziekteverzuim wordt gekenmerkt door kortdurende klachten, als hoofdpijn (migraine), griep of verkoudheid. Maar het kan ook zijn naar aanleiding van een bezoek aan de tandarts, huisarts of een kleine (operatieve) ingreep. Ongeveer een vijfde van de ziekmeldingen bestaat hieruit. 

Langdurend ziekteverzuim (6 weken – 104 weken)

Vanaf 6 weken is er sprake van langdurende ziekteverzuim. Vaak is dit bij ernstig medische of psychische klachten. Op dit moment moet de bedrijfsarts mee gaan kijken in het verzuimdossier. Deze stelt naar aanleiding van een gesprek met de werknemer een verslag op, de probleemanalyse. Hierop volgend horen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op te stellen met hierin alle afspraken behorende bij de re-integratie van de werknemer. Afhankelijk van het ziektebeeld en de voortgang van het herstel heeft de werknemer gedurende de ziekteperiode een of meerdere gesprekken met de bedrijfsarts. Werkgever en werknemer horen opvolgend hierna altijd in gesprek te gaan over het advies van de bedrijfsarts, de ondernomen en de te ondernemen acties ten aanzien van de re-integratie.    

Onze aanpak  

Afhankelijk van het afgesloten contract of op verzoek van de werkgever, kunnen wij gelijk op de eerste dag van de ziekmelding contact opnemen met de werknemer. Wij kunnen door onze kennis en expertise snel inschatten of een ziekmelding gegrond is. Echter kunnen wij nooit een medische beoordeling maken. Tevens kunnen wij een inschatting maken over de verwachte looptijd. De werkgever weet hierdoor vaak beter wat te verwachten, waardoor er meer een gevoel van grip op de zaak is. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden, wat kan een werknemer nog wél. Desgewenst kunnen wij ook assisteren bij of de bijbehorende documenten opstellen. Door het contact met zowel de werknemer als de werkgever en ons kennis en expertise weten wij exact wat belangrijk hierin is.